Καλώς ήρθατε στο:http://aeroporiapostratos.blogspot.gr ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ παρουσίασης θεμάτων των Αποστράτων. Με Αντικειμενικότητα, Τεκμηρίωση των ειδήσεων και Σεβασμό στην Αεροπορική Ιδέα. Στείλτε το άρθρο σας στο: aeroporiapostratos@gmail.com


"ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ"

Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

Η Στρατιωτική Τάξη Διαχειρίζεται από την Πολιτική Εξουσία ως Κάρφος Αχύρου εν Οφθαλμοίς Αυτής.
του Επ/γου (ε.α.) Γ. Δούφα
 

Συρρόμενοι στα μετά τη μεταπολίτευση και έως σήμερα,πεπραγμένα των στρατιωτικών ή επιχειρούντες μία ανακεφαλαιωτική θεώρηση,της μετά τη μεταπολιτευτική περίοδο υπηρεσιακής τους πορείας,διαπιστώνομε ότι τούτοι,ουδέποτε διασκέλισαν τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις,ουδέποτε δραπέτευσαν από το υπηρεσιακό τους καθήκον, ουδέποτε ελιποτάκτησαν από τον επίμοχθο καθημερινό συλλογικό τους αγώνα για την........ εν παντί χρόνο πολεμική ετοιμότητα των Ε.Δ.,αλλά και ουδέποτε ο κατ'αυτών,περιοδικά εκδηλούμενος με μέτρα οικονομικοηθικών κακουργιών από τις εκάστοτε κυβερνώσες πολιτικές εξουσίες αντιστρατιωτισμός,επηρέασε την σταθερότητα του πατριωτικού τους προσανατολισμού.Πάντοτε εκράτησαν και κρατούν!ασάλευτη αφοσίωση και αράγιστη προσήλωση στον θεσμοθετιμένο για την ασφάλεια της χώρας προορισμό τους.
>> Αποτελούντες ένα σύνολο,οργανωμένο με λειτουργικά πρότυπα στρατιωτεχνικής,από ευόρκους στρατιώτες με στρατιωτικοπρεπή παιδεία,από σκληροτραχήλους μαχητές με ψυχική ευρωστία,από ευψύχους αγωνιστές με υψηλό φρόνημα,από αόκνους,νυχθημερόν κοπιώντες,εργάτες με ακεραία συνείδηση ευθύνης και εργατικές δεοντολογίες,κτίζουν,κατάρρυτοι από τον ιδρώτα του μόχθου τους,το κατά παντός έξωθεν επιβούλου,τεκταίνοντος σχέδιον ακροτηριασμού της χώρας αμυντήριο.

>> Στελέχη με οντότητα συντιθεμένη από ποιοτικά δομικά στοιχεία,με θερμή συνείδηση, με εμπύρετο και από πατριωτικά ιδεώδη οιστρηλατούμενο πνεύμα,με τροχισμένες αντιλήψεις, με γυμνασμένες ικανότητες,με εμβριθείς γνώσεις στρατιωτεχνικής και με ομοθυμία και συσσωμάτωση κατά τη συλλογική τους προσπάθεια για την πραγμάτωση του έργου τους,επανδρώνουν,χαλυβδώνουν και αναδεικνύουν τις Ε.Δ.της χώρας σε πολεμική δύναμη δέους, αναχαιτίζουσα πάσα έξωθεν προερχομένη επιβουλή κατά της χώρας αφενός και αφετέρου διασφαλίζουσα ισχυρό υποστασιακό κύρος γι'αυτήν, ειρηνική πορεία,ευταξία,λειτουργική ευρυθμία,και οικονομική ανάπτυξη.

>> Παρά ταύτα,η πολιτεία,αντί βραβεύσεώς τους δια ηθικών και όχι μόνον,αμοιβών,έχει αναπτύξει οξυμώρους πολιτικές διαχειρίσεώς τους. Από τις αρχές της μεταπολιτευτικής περιόδου έχει διαμορφώσει και ασκεί δια των πολιτικών της εξουσιών μία στρατοκτόνο πολιτική,μία πολιτική δια της οποίας λατομεί την ευψυχία των στρατιωτικών με τον διαρκώς επικείμενο κίνδυνο της καταρρεύσεως της δυναμικής των Ε.Δ.,,μία πολιτική δια της οποίας έχει συνθλίψει το βίο των στελεχών τους και έχει αφαιμάξει πάσα δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβιώσεώς τους,μία πολιτική δια της οποίας διακονεί αυτά με σωρεία,αντιστρατιωτικής δυναμικής,δεινών και αδυσωπήτων οικονομικοκοινωνικοηθικών κακοποιήσεων και αχρειοτήτων, τούτων μάλιστα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 αναβαθμισθέντων επί το δεινότερον,το οδυνηρότερον και το αθλιότερον και συγχρόνως τυποποιηθέντων και θεσμοθετιθέντων σε δεοντολογικό της πολιτικής τους διαχειρίσεως κανόνα,ασκούμενον δριμέως και ως την σήμερον.

>> Και ως την σήμερον,καθήν ο κατ' αυτών, επί χρόνια, υποβόσκων αντιστρατιωτισμός υπετροπίασε και εξεδηλώθη ορμητικός,ερεθισθείς από την πρόσφατο υπέρ των στρατιωτικών απόφαση του Σ.τ.Ε.επί της προσφυγής τούτων κατά της αντισυνταγματηκότητας του Ν.4093/12,οι πρακτικές διαδικασίες του οποίου εξέδαραν τη στρατιωτική οντότητα του κύρους και των αξιών της και προεκάλεσαν στους στρατιωτικούς όλων των βαθμών οικονομική,κοινωνική και ηθική πανωλεθρία,ελα·ι·κοποίσαν την τάξη τους και κατέστησαν τους ιδίους αξιοθρηνήτους πένητες,περιπατητές κατηφείς,ταπεινωμένους καμπυλαύχενες, αφορισμένους παρίες,κοινωνικούς αποσυναγώγους με κεκαρμένα τα βιοτικά τους δικαιώματα.

>> Μεμονωμένα στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων,καυχησιολογούντων μάλιστα ότι η ηθικοπολιτική,η δικαιοφροσύνη και η κοινωνική ευαισθησία πληρούν το σύνολο των ιδρυτικών του κόμματός τους αρχών,αλλά και δημοσιογράφοι μεγαλοσχήμονες και μεγαληγόροι,στρεβλόχειλοι στη δημοσιογραφική τους λειτουργία,όλοι τους ανατεθραμμένοι στο δυσώδη βόρβορο του αντιστρατιωτισμού,βάλλουν από τα Μ.Μ.Ε.,με μια πλημμυρίδα παφλασμάτων κατά των στρατιωτικών,καταγγέλλουν εμμέσως την απο το ανώτατο δικαστήριο του Σ.τ.Ε.δικαίωση τούτων και εκφράζουν έντονα,σύμφωνα με τις ιδεολογικές τους αρχές,τη διαφωνία τους για τη συμμετοχή των κατωτέρων ε.ε.στρατιωτικών στη διανομή του πρωτογενούς πλεονάσματος.

>> Αλλά και η τυχόν επαλήθευση της υπό υψηλοβάθμων στελεχών του ΥΠΟΙΚ.διαρρεομένης πληροφορίας,σύμφωνα με την οποία, οι στρατιωτικοί θα "γευσθούν"τ'αποτελέσματα της δικαιώσεώς τους από το Σ.τ.Ε.,ιδίοις εξόδοις,θα λειτουργήσει ως ένα ακόμη σφοδρό γρονθοκόπημα κατά των στρατιωτικών,ως μία ακόμη αγρία κακοποίησή τους ως μία ακόμη ηθικοπολιτική εκτροπή,ως μία ακόμη πολιτική εξαχρείωση της εξουσίας.

>> Ανεχομένη τούτη,με προκλητική αδιαφορία,να λοιδωρείται,να χλευάζεται,να αποσκυβαλίζεται και να απαξιώνεται η στρατιωτική τάξη,επικουρεί τον αγώνα των αντιστρατιωτικών για διάδοση και εμπέδωση στην κοινωνία της αντιπατριωτικής τους ιδεολογίας του αντιστρατιωτισμού.

>> Μετά όλες αυτές τις διαπιστώσεις,αποτελεί αδήρητο πατριωτική ανάγκη,η πολιτική εξουσία να επανατοποθετηθεί πολιτικά έναντι των στρατιωτικών,να επαναδιατάξει την έναντι τούτων πολιτική της στάση,να επαναπροσδιορίσει επί το δημοκρατικότερον τις μεθόδους πολιτικής διαχειρίσεως τούτων,να αποτάξει τις ταπεινωτικές και απαξιωτικές διαχειριστικές τούτων αντιλήψεις της και να επαναστηλώσει την ισοπεδωμένη στρατιωτική τάξη στο υψηλό της βάθρο,με τις αξίες της ανακαινισμένες,το κύρος της αναδομημένο,το ηθικό της φρόνημα αναπτερωμένο και την υπόσταση της αποκατεστημένη σε ύψος στρατιωτικού δέους.

>> Και του κοινού πολίτου ακόμη αντίληψη είναι ότι καμία χώρα με τις Ε.Δ.της υπό διωγμό,αποδομημένες εκ των συγκροτούντων τη δυναμική τους στοιχείων, με τις αξίες τους εφθαρμένες,την στρατιωτική τους υπόσταση ταπεινωμένη και τα στελέχη τους διαβιούντα εν πενία,δεν έχει δυνατότητα συγκροτήσεως ισχυρού υποστασιακού κύρους ή υποδομή για ισχυρά παρουσία στη διεθνή κοινότητα.

>> Διερωτώμεθα αν οι μεταπολιτευτικοί πολιτικοί διώκτες της στρατιωτικής τάξεως είχαν ποτέ ή έχουν τούτοι σήμερα την ιδία του ανωτέρω απλού πολίτου αντίληψη και αν ναι,ποίο το περί του πρακτέου δέον τους για την αναβάθμιση των Ε.Δ.?

Επ/γός (ε.α.) Γεώργιος Δούφας
Μουδανιών 22 Νεάπολη 18451 Νίκαια
Τηλ. 2104904083
Απρίλιος 24/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ανακοίνωση aeroporiapostratos


Οι αναρτήσεις άλλων Ιστολογίων, τα άρθρα & oι επιστολές που δεχόμαστε για ανάρτηση και τις αναρτούμε αφορούν αποκλειστικά και μόνον τους υπογράφοντες. Δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε και τις απόψεις τους.

Μας αφορούν μόνον (όποτε και αν) οι δικοί μας σχολιασμοί & αναρτήσεις.

Στηρίζουμε όμως και προωθούμε το δικαίωμα του καθ΄ ενός να εκφράζεται ελεύθερα και το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σχόλια μη ευπρεπή (βλέπε πεδίο σχολίων) θα διαγράφονται.


ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ προς όλους τους << φίλους συναδέλφους>> του Διαδικτύου..... Blog(ατζήδες) & Facebook(άδες) : το copy - paste επιτρέπεται αλλά <μην ξεχάσεις>> στο τέλος να γράψεις την ΠΗΓΗ που το πήρες -aeroporiapostratos-¨Αυτό που ΔΕΝ θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ εσύ στους άλλους¨